En serie ögonblick

Medveten närvaro, mindfulness handlar om att ha total uppmärksamhet på vad som händer här och nu, utan förutfattade meningar kring om det är bra, dåligt, tråkigt, kul, rätt eller fel.  

Förmågan att bli uppmärksam på vad man tänker och hur man automatiskt agerar i olika situationer behöver precis som musklerna i kroppen tränas upp. Medveten närvaro är ett livslångt övande som blir en del av det förhållningssätt som man skapar till livet i stort.  

Livet består av en serie ögonblick där man med hjälp av att öva på att vara i nuet vaknar upp och börjar se tillvaron så som den faktiskt är, här och nu. Just i detta ögonblick.

Fotografera handlar också om en serie ögonblick. Med varje bild tillkommer en total uppmärksamhet på nuet.   

Med hjälp av kameran och bildskapandet kan man öva upp sin totala uppmärksamhet kring vad som händer här och nu. Fotografering blir ett fantastikst hjälpmedel för att stanna upp och träna inre stillhet. 

Kreativitet och skapande

Alla människor är i grunden kreativa. Vi är skapta så. Som kreativa varelser med en förmåga att tänka fritt, vara nyskapande och nyfikna.  

Men någonstans på vägen, bland alla krav och måsten går denna kreativitet ofta förlorad. Stress och kreativitet kan nämligen inte fungera samtidigt. Det finns ingenting som dödar kreativitet så effektivt som stress. Så det handlar om att varva ner, stanna upp vara mental närvarande.  

Kreativitet föder kreativitet. Det är inte som med många andra saker som ofta tar slut. Kreativitet tar inte slut om den får flöda fritt utan dömmanden, kritik eller för mycket strävan, utan den kommer istället att blomstra och öka.  

Det har också visat sig att om man utforskar sin kreativitet så blir man inte bara mer kreativ, då kreativiten ökar ju mer saker man skapar men man blir också bättre än andra på att hantera stress tack vare att man får ett mer öppet förhållningssätt till hur man kan lösa stressiga situationer,

Så är det inte faktastiskt vad den där kameran kan bidra med! Jag tycker själv detta är jätte intressant och tycker du också det så finns det en guide i fyra delar kring Mindful Foto som du kan ladda ner här

Ta hand om dig,

/Jessica