Frågeformulär

Produktfoto Inspirationsbilder


Här kommer några korta frågor kring det bildmaterial ni behöver

Kryssa för det som bäst stämmer överens med er visuella strategi. Vad ni tycker om och hur ni vill att produkterna ska framhävas.

Vad ska ni använda bilderna till, t ex för att informera, inspirera, sätta stämning i budskapet kring produkten. Har ni en bildpolicy så maila gärna över den separat till jessica@rankellfoto.com.

t ex bakgrund, rekvisita, underlag