Välkommen till din Guide Mindful Fotografering

Här kan du ladda ner din guide. Guiden är uppdelad i fyra delar. Detta för att göra det enklare och för att du ska komma igång på ett bra, kravlöst sätt. Tanken är att du ska kul och utforska Mindful foto på ditt sätt och det är din upplevelse som är i fokus.

Så lycka till!

Del 1 Intro

Introduktion till mindfulness 7 attityder, mindful foto och kameran.

Mindful Photo Guide - part 1. Intro (eng)

Del 2 Utforska

Utforska Mindful Foto praktiskt med övningar

Mindful Photo Guide part 2. Exploring (eng)

Del 3 Medveten Paus

Kort om redigering - ytterliggare ett sätt att utöva mental träning

Mindful Photo Guide part 3. Mindful break Editing (eng)

Del 4 Reflektera

Reflektion och utvärdering - hur kan Mindful foto kopplas till det verkliga livet?

Mindful Photo Guide part 4. Reflection (eng)

“Tracing a flower's beauty through color, form, and medium makes a sense of being present in the moment”