June 22, 2020

Medveten fotografering - vad är det?

Människor, Hem, Natur

Medveten fotografering - vad är det?

Medveten fotografering, vad är egentligen det, finns det ens något sådant begrepp? Om man söker på orden finner man främst information kring att vara medveten när man fotograferar vilket då handlar mycket om att vara medveten och ta hänsyn till bildskapandets olika visuella metoder när man skapar bilder med sin kamera. Och så klart är det ju så även för mig, som fotograf. Men jag är inte klar med begreppet och orden där. Jag vill fylla det med mer och för mig med en bakgrund inom miljö och hållbarhetsfrågor vill lägga in mer i vad medveten fotografering kan vara och hur jag ser på det,

Medveten fotografering handlar helt enkelt om att tänka lite extra kring vad man behöver fotografera, göra medvetna hållbara val och skapa en verklig känsla.

Medveten fotografering kan vara att fylla dina väggar med tavlor som du medvetet valt att hänga där, som har motiv som betyder något för dig likväl som det handlar om hur man som företag kan skapa sig en medveten bildstrategi och bildbank som speglar de värden och hållbara strategier som finns i företaget. Det handlar om att sätta sig ner och verkligen fundera på vad som är viktigt och hur man vill visa upp det. Bilder tillsammans med text förstärker känslan både inåt och utåt i företaget och till omgivningen.

Samtalen, mötena och det visuella innehållet öppnar upp för ny kreativitet och processen är igång. Stora eller små frågor är lika viktiga. Jag tror att den situation som vi är inne i just nu med tanke på pandemi och andra hemska incidenter i världen gör att vi är mogna för en förändring. Jag hoppas att medvetenhet och ansvarstagande är det nya efter "business as usual". Jag vill väldigt gärna tro att det kommer att bli så,

Jag vill knyta ihop säcken och skapa en helhet med de olika delarna i min fotografering. Porträtt och livsstilsfotografering, natur, människor och hem samlas alla kring min syn på medveten fotografering och denna blogg kommer också att handla om just detta. Jag ska försöka bjuda på lite av varje kring natur, människor och hem som jag jobbar med och tips, inspiration och förhoppningsvis en skön känsla kring ett hållbart liv,

Hoppas att det låter spännande!

Ta hand om dig tills vi hörs igen,